News

01-11-2006
The attractive Scout group
Copenhagen Economics has investigated how attractive scout groups in the Danish Guide and Scout Association differ from less attractive scout groups. An attractive scout group is a group with more members than socio-economic indicators, number of children and level of income for the neighbourhood in question suggest. Based on a comprehensive study including econometric analyses, questionnaire surveys and focus interviews, we conclude that the attractive scout groups have four elements in common: 1. Team spirit. Team work and flexibility is crucial. 2. Ambition. The group must have exiting and challenging activities. 3. Simplicity. The voluntary work as scout leader must be easy and well-arranged, e.g. through practical routines. 4. Leadership. The leadership must be visionary and practical. For further information download the report (short version or full version). Or click here to visit the website. You can also contact Henrik Ballebye Olesen
25-10-2006
New business strategy in Odense
I vinteren 2006 satte Odense kommune sig som mål at blive Danmarks tredje vækstcentrum. For at nå målet skal Odenses vækstvilkår forandres markant og byens aktører skal samarbejde på nye måder. Copenhagen Economics har leveret et analytisk grundlag for en ny erhvervs- og vækstpolitik og har faciliteret en proces omkring strategiudviklingen. I samarbejde med kommunen samlede vi 80 aktører, som på baggrund af analyse af regionens økonomiske udgangspunkt, arbejdede sig frem til regionens strategiske udfordringer. En række workshops, interviewrunder og analyser af regionens klynger og vækstdrivere tegnede tre hovedudfordringer: byens traditionelle styrker inden for metal og fødevarer er under pres fra globalisering og udflytning, byens fremspirende klynger udnytter ikke deres vækstpotentiale godt nok, og endeligt er for mange ufaglærte uden for arbejdsstyrken. Processen førte til konsensus om en ny strategi med fire indsatsområder: Odense som den innovative by, den dynamiske by, den globale by og den legende by. Processen har ført til et strategisk udviklingsforum (SUF) som skal være den fremtidige organisation af partnerskabet for vækst mellem kommunen, erhvervslivet og videninstitutioner. Læs den fulde rapport her Odense Kommune

For yderligere oplysninger kontakt Martin Hvidt Thelle

13-10-2006
Microcredit as a driver of development

Over the last year, Copenhagen Economics has provided the World Bank with 24 articles that highlight topics of current interests in regard to trade and development in less developed countries. One of the recent highlights was on the topic of microcredit, which Muhammed Yunus and the Grameen Bank since have been awarded the Nobel Peace Price for. You can read the highlight here: In less developed countries (LDCs), poor people may be trapped in poverty due to a lack of finances for starting up small enterprises. Microcredit is a way of providing very small loans to ‘unbankable’ individuals struggling with poverty. As little as $25 can be enough for a business to overcome start-up barriers and often even less is needed to generate more profits. For instance, in Burkina Faso Ms Zarata is serving cooked rice from a small restaurant in a marketplace. By taking out a series of microcredit loans she was able to buy rice wholesale rather than retail and thereby increase her profits. She now employs seven people, and is able to pay her children’s school fees. Of course, not all microcredit recipients experience the same level of success as Ms Zarata. However, microcredit does seem to be a powerful tool in reducing the number of people living below the poverty line. In fact, studies show that among Bangladesh’s poorest who received no credit service of any kind, only 4% pulled themselves above the poverty line over an eight year period while the percentage was 48 for those who did receive microcredit. Furthermore, microcredit seems to empower women in particular as 90% of all micro-credit is paid out to women. Since women in many LDCs are responsible for family planning and the children’s education, more wealth accruing to women could prove beneficial for the future generations, and thus the future wealth in LDCs. The following articles elaborate on microcredit in less developed countries. Further information: Partner Martin Hvidt Thelle Articles Basic facts about microfinance The Microcredit Summit Campaign Report Africa’s women go to work Expanding microcredit outreach to reach the Millennium Development Goal - some issues for attention Microcredit: Reducing poverty and empowering communities Micro credit gathers force Microfinance and poverty: Evidence using panel data from Bangladesh

06-09-2006
Universities as regional growth engines

Copenhagen Economics og Inside Consulting har udarbejdet analysen ”Universiteter som regionale vækstmotorer” for REG LAB. Formålet med analysen er at undersøge hvordan universiteterne i fremtiden kan fungere som vækstmotor for den regionale økonomi. Der er bred enighed om at universiteterne spiller en vigtig rolle for deres region, men hvordan skal universiteterne takle opgaven i praksis? Hvilke muligheder har universiteterne, hvis de ønsker at gøre sig til en attraktiv partner for innovativt erhvervsliv? Hvilke nationale rammer er nødvendige for at gøre universiteterne bedre i stand til at fungere som vækstmotorer for den regionale økonomi? I REG LABs tredje fokusanalyse om universiteter som regionale vækstmotorer svarer vi på dette ved at sætte fokus på de vigtigste samspilskanaler. Analysen er baseret på over 30 case-studier fra tre udenlandske universiteter og otte danske universiteter. Dette har vi sammenstillet med nye survey-baserede data om danske virksomheders samspil med universiteterne omkring innovation. Vi finder bl.a. at der er stor forskel på hvor succesfulde de danske universiteter er i forhold til at skabe samspil med erhvervslivet. Vi finder også at samspillet med erhvervslivet ikke må ses som en sideaktivitet til forskning og uddannelse, men derimod skal tænkes sammen med disse aktiviteter. Det kræver dels en strategisk opprioritering fra universitetsledelsens side for at skabe de rigtige incitamenter for forskere og undervisere og dels at universiteterne får ressourcer til at skabe de nødvendige institutioner som kan understøtte indsatsen. Rapporten giver også klarhed over mulige aktiviteter under de enkelte samspilskanaler samt vigtige barrierer for samspillet. En selvstændig case-rapport med konkrete eksempler fra ind- og udland giver inspiration til hvordan man med fordel kan organisere samspillet. Dette er den tredje fokusanalyse som REG LAB udgiver, og den offentliggøres på REG LABs sommerkonference den 7. september 2006 på Aalborg Universitet. Analysen er sponsoreret af DTU, Fyns Amt, Hovedstadens Udviklingsråd, RUC, Vejle Amt, Videnskabsministeriet, Aalborg Universitet og Århus Amt. Rapporten og case-rapporten er tilgængelig for medlemmer af REG LAB. Se mere på REGLAB For yderligere oplysninger kontakt Partner Martin Hvidt Thelle