News

06-09-2006
Universities as regional growth engines

Copenhagen Economics og Inside Consulting har udarbejdet analysen ”Universiteter som regionale vækstmotorer” for REG LAB. Formålet med analysen er at undersøge hvordan universiteterne i fremtiden kan fungere som vækstmotor for den regionale økonomi. Der er bred enighed om at universiteterne spiller en vigtig rolle for deres region, men hvordan skal universiteterne takle opgaven i praksis? Hvilke muligheder har universiteterne, hvis de ønsker at gøre sig til en attraktiv partner for innovativt erhvervsliv? Hvilke nationale rammer er nødvendige for at gøre universiteterne bedre i stand til at fungere som vækstmotorer for den regionale økonomi? I REG LABs tredje fokusanalyse om universiteter som regionale vækstmotorer svarer vi på dette ved at sætte fokus på de vigtigste samspilskanaler. Analysen er baseret på over 30 case-studier fra tre udenlandske universiteter og otte danske universiteter. Dette har vi sammenstillet med nye survey-baserede data om danske virksomheders samspil med universiteterne omkring innovation. Vi finder bl.a. at der er stor forskel på hvor succesfulde de danske universiteter er i forhold til at skabe samspil med erhvervslivet. Vi finder også at samspillet med erhvervslivet ikke må ses som en sideaktivitet til forskning og uddannelse, men derimod skal tænkes sammen med disse aktiviteter. Det kræver dels en strategisk opprioritering fra universitetsledelsens side for at skabe de rigtige incitamenter for forskere og undervisere og dels at universiteterne får ressourcer til at skabe de nødvendige institutioner som kan understøtte indsatsen. Rapporten giver også klarhed over mulige aktiviteter under de enkelte samspilskanaler samt vigtige barrierer for samspillet. En selvstændig case-rapport med konkrete eksempler fra ind- og udland giver inspiration til hvordan man med fordel kan organisere samspillet. Dette er den tredje fokusanalyse som REG LAB udgiver, og den offentliggøres på REG LABs sommerkonference den 7. september 2006 på Aalborg Universitet. Analysen er sponsoreret af DTU, Fyns Amt, Hovedstadens Udviklingsråd, RUC, Vejle Amt, Videnskabsministeriet, Aalborg Universitet og Århus Amt. Rapporten og case-rapporten er tilgængelig for medlemmer af REG LAB. Se mere på REGLAB For yderligere oplysninger kontakt Partner Martin Hvidt Thelle

01-09-2006
Developing competition indicators and methodology for Norway
Copenhagen Economics has been awarded a project to develop competition indicators and methods for the Norwegian Ministry of Government Administration and Reform (FAD). The Ministry calls for a set of tools to be able to assess the effects of the competition policy in the country. The study will build on existing literature and on the experience from the practical use of competition indicators and methodology. We will proceed to assess what indicators and methodology that are suitable to be used in reporting purposes from the Norwegian Competition Authority and to make visible the effects of the competition policy. Further information Simen Karlsen
31-08-2006
Copenhagen Economics awarded prestigious contract
The European Commission represented by DG TAXUD has commissioned Copenhagen Economics to carry out a study on the economic impacts of differentiated VAT- rates on goods and services. "All across the Union, the pros and cons of differentiated VAT-rates are debated. With this study, we hope to bring clarity to the issue", says senior economist Christian Jervelund from Copenhagen Economics.
24-08-2006
Vacancies - Copenhagen Economics is looking for research assistants
Research assistants (in Danish)
24-05-2006
Øresundstrætheden synes at være overvundet

Efter en periode indtil 2004 hvor virksomhederne havde faldende forventninger, er de samlede forventninger til den fremtidige aktivitet over Øresund nu på det højeste niveau siden målingerne af integrationen blev indledt i 2001. Henholdsvis 63 og 64 procent af de svenske og danske virksomheder regner med at øge aktiviteten de næste 3-5 år. Det tegner derfor lyst for den fremtidige integrationsproces. Dog er arbejdsmarkedet stadig det område hvor integrationen er mindst, og det er på trods af at alle indikatorer har vist tegn på stigende arbejdsmarkedsintegration. Arbejdsløsheds-procenterne på de to sider af Øresund er stadig langt fra hinanden. Konjunkturerne er relativt ens på begge sider af sundet, men arbejdsløshedstallene divergerer med 4,8 procent på den danske side og 8,6 procent på den svenske. Tilsyneladende eksisterer der barrierer der forhindrer en gensidig udnyttelse hvor København får tilført arbejdskraft og Skåne får reduceret ledigheden. Integrationen over Øresund er målt i den seneste rapport om Erhvervslivets Øresundsindekset, udarbejdet af Copenhagen Economics på opdrag fra Øresund Industri & Handelskammare. Rapporten dokumenterer udviklingen i Øresundsregionen for sjette år i træk. Denne rapport er en opdatering af datagrundlaget og en sammenligning med situationen i de tidligere år. Læs rapporterne Øresundsindekset 2005 Øresundsindekset 2006 For yderligere oplysninger kontakt Martin Hvidt Thelle