Ekonomin i konkurrensrätten

Vi har nöjet att bjuda in dig och dina kollegor till Copenhagen Economics seminarieserie Ekonomin i konkurrensrätten. Seminarierna är gratis och öppna för jurister på advokatbyråer.

Ekonomisk argumentation och bevisning är en del av dagens konkurrensrättsliga tillämpning. Den moderna konkurrensjuristen förväntas förstå hur ekonomiska argument ligger till grund för konkurrensrättsliga ställningstaganden och hur de kan användas effektivt i aktuella ärenden. Trots detta finns få möjligheter för jurister att fördjupa och utveckla sin förståelse för de ekonomiska sammanhangen.

Ökad förståelse och användning
Målet med seminarierna är att ge en ökad förståelse för hur ekonomiska argument kan användas för att försvara, bevisa och bestrida konkurrensrättsliga ställningstaganden och ge en ökad förståelse för hur ekonomer formulerar och angriper vanligen förekommande problemställningar som exempelvis:

  • Vad innebär det i praktiken att ett företag kan agera oberoende av sina konkurrenter och kunder?
  • Vad gör ett avtal konkurrensbegränsande?
  • Hur kan syftesöverträdelser bevisas med ekonomisk teori?
  • Vad krävs för att övertyga en ekonom om konkurrensbegränsande effekter?

Varje seminarium inleds med en genomgång av den ekonomiska problemställningen, dess ekonomiska principer och relevans inom konkurrensrätten. Med utgångspunkt i faktiska exempel följer därefter diskussion med aktivt deltagande från jurister och ekonomer. Seminarierna hålls på svenska. 

Download event to my calendar

Startar hösten 2019

Utbildningsserien startar hösten 2019 och det första tillfället är nu öppet för registrering.

28 november 08:00 – 10:00
Marknadsmakt – grundstenen i konkurrensekonomi

Praktiska detaljer

VAR
Vi håller till i Copenhagen Economics lokaler på Kungsgatan 38 i Stockholm

NÄR
Frukost serveras från 07:45. Seminariet hålls 08:00-10:00

FRÅGOR
Skickas till Mattias Almqvist